lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

UAB „NANDO“ GAMYBOS MODERNIZACIJA Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0041

Pirmadienis, 2021 Kovo 8
Kuriame Lietuvos ateitį

Priemonė: Eco-inovacijos LT+

Projekto nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0041 (Projektas UAB „NANDO“ GAMYBOS MODERNIZACIJA).

Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 449 565,75 Eur

Finansavimo suma: 202 304,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-02-09

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-08-31

​Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

Tikslas

Įdiegti technologines inovacijas, atnaujinti gamybą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Poreikis

Įmonė nori padidinti gamybos efektyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai. Griežtėjantys teisiniai, didėjantys verslo partnerių reikalavimai ir augantis visuomenės domėjimasis įmonių aplinkos apsaugos veiksmingumu paskatino įmonę investuoji į technologines inovacijas. Įmonėje išorės ekspertų buvo atliktas aplinkosaugos auditas ir apskaičiuotas įmonės sukeliamas poveikis aplinkai, pateiktos rekomendacijos, susijusios su neigiamo poveikio aplinkai mažinimu.

Įgyvendinus projektą

ES parama projektui leistų įmonei įsigyti įrangą, kurios pagalba bus gaminamai atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Įsigyjama įranga leis sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, atliekų tvarkymo išlaidas, aplinkos taršą. Tikimasi, kad įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės našumas ir konkurencingumas, taip pat įmonės įvaizdis.