lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

UAB „NANDO“ NETECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0001

Trečiadienis, 2020 Liepos 29
Kuriame Lietuvos ateitį

 

Priemonė: „Eco-inovacijos LT"

Projekto nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0001 (Projektas UAB „NANDO“ NETECHNOLOGINĖS EKOINOVACIJOS).

Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 78 875,00 Eur

Prašoma finansuoti suma: 37 860,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-05-29

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-11-30

​Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Tikslas

Patobulinti įmonės technologinį procesą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Poreikis

Įmonė nori padidinti gamybos efektyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai. Įmonė numato ateityje diegti technologines ekoinovacijas, todėl svarbu įvertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, inventorizuoti gaminius ir jų gamybos procedūras, sunaudojamas žaliavas. Papildomai norima įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą. Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant žemės ūkiui skirtos inovatyvios funkcinės chemijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Įgyvendinus projektą

Įmonėje bus įdiegta ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos vadybos sistema. Ši sistema leis įmonei padidinti veiklos efketyvumą, pasiekti geresnius aplinkos apsaugos ir socialinius rodiklius. Bus atliktas gamybos technologinio auditas. Auditas apims įmonės gamybinio proceso ir aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimo priemonių apžvalgą, teisinių ir aplinkos apsaugos reikalavimų auditą, gamybos procesų, medžiagų ir energijos balansų susidarymą, gamybos planavimą, gaminio sistemos inventorinę analizę. Bus įgyvendintas dviejų įmonės gaminamų produktų ekologinis projektavimas.