ru
Подробнее
Свернуть
Больше контактов

„Smart Contact“ bei kiti ankštarų sandarikliai - tvariausias būdas apsisaugoti nuo derliaus nuostolių

Понедельник, 22 июля 2019 года
Žirnių pabiros po pjūties

 

Europos sąjunga nepratęsusi defoliantų registracijos ir uždraudus šio preparato naudojimą uždavė mįslę, kurią teks išspęsti kiekvienam ūkio savininkui. Praėjusiame straipsnyje pateikėme kelis šios problemos sprendinius, tačiau vienas iš jų buvo žinomas kiek mažiau - ankštarėlių sandarikliai.

Nors šis produktas yra tvariausia alternatyva kenksmingiesiems defoliantams, retas ūkininkas yra gerai susipažinęs su sandariklių veikimu bei daroma įtaka sėklų nuostoliams. Tad išsamiau pasakosime apie šią žemės ūkių inovaciją.

Ankštarų sandarikliai ir jų tyrimas

Defoliantų veikimas yra pagrįstas nereikalingų lapų nudžiovinimu ir priverstinio derliaus subrendimo skatinimu, tuo tarpu ankštarų sandarikliai veikia „taikiai“. Užuot naikinęs nereikalingas dalis, šis preparatas keičia augalo fizikines savybes, kurios leidžia augalui tęsti natūralų brendimą, bet tuo pačiu ir užkerta kelia ankstyvam savaiminiam ankštarėlių atsiverimui.

Norit įrodyti šios produktų grupės naudą pasiremsime 2014 metais atliktais tyrimais, kuriuose buvo tiriami keturi sandarikliai turintys skirtingas veikliasias medžiagas:

  • #1 - Sandariklis su terpeno polimerais;
  • #2 - Sandariklis su karboksilinto stireno-butadieno kopolimero su alkil fenil hidroksietilenu;
  • #3 - Sandariklis su terpentino dervomis;
  • #4 - Sandariklis su polieterio-polisiloksano kopolimero su stirolio akrilato kopolimeru - „Smart Contact“;

Kiekvienam iš šių sandariklių buvo dedikuotas atskiras žieminiais rapsais „Sunday“ užsėtas laukas. Tokia pati lauko dalis buvo priskirta ir kontrolei. Visi laukai (išskyrus kontrolinį) likus 16 dienų iki pjūties buvo padengti atitinkamais ankštarėlių sandarikliais, o nuėmus derlių lovelių pagalba buvo apskaičiuojami savaiminiai sėklų nuostoliai.

Rapsų sėklų drėgniui, vidutiniam sėklų derliui bei 1000 sėklų masei nustatyti kiekviename lauke stiebai būdavo nupjaunami, o ankštaros - išlukštenamos rankomis. Tuo tarpu kombaino lenktuvų sukelti nuostoliai buvo nustatomi su specialiu įrenginiu traktoriaus gale.

Kadangi buvo vertinami ir ekonominiai rodikliai į išlaidais buvo įtraukta cheminių preparatų įsigyjimas, technikos nuoma, degalai bei darbuotojų darbo užmokestis.

Verta paminėti, jog tyrimas buvo atliktas 2014 metais, kurių metu meteorologinės sąlygos rapsų brendimui ir derliaus nuėmimui buvo ypač palankios.

Rezultatai

Atlikti skaičiavimai parodė, jog kiekvienas iš testuotų ankštarėlių sandariklių ženkliai sumažino natūralų rapsų sėklų išbyrėjimo nuostolį. Kol tarp pirmųjų trijų sandariklių nuostolio sumažėjimas skiriasi neženkliai, kur kas daugiau sėklų sutaupyti padėjo „Smart Contact“. Su juo sėklų nuostolis buvo vos 14,9 kg/ha lyginant su 46,3 kg/ha, kurie buvo patirti kontroliniame lauke.

Bendroje duomenų analizėje galime matyti, jog kiekvienas iš tirtų ankštarėlių sandariklių padėjo pasiekti geresnių rezultatų negu matomi kontroliniame lauke. # 1, #2 ir #3 preparatai padėjo sumažinti sėklų nuostolius (tiek pjūties metu, tiek iki jos) maždaug 35%.

Kur kas didesnę derliaus dalį išsaugojo „Smart Contact“, kuris išsaugojo apie keturis kartus daugiau sėklų negu kontrolė.

Būtent dėl šių priežasčių „Smart Contact“ produktu padengtas laukas atnešė net 3,5 karto daugiau pajamų negu kontrolė.

Šio tyrimo dėka, galime drąsiai teigti, jog ankštarėlių sandarikliai yra puiki netiesioginė alternetyva defoliantams. Jie geba tiek augalų, tiek žmonių sveikatai saugiu būdu išsaugo ne tik sėklas ankštarose, bet ir pinigus ūkininkų kišenėse.