ru
Подробнее
Свернуть
Больше контактов

UAB „Nando" produktų sertifikvimas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0002

Среда, 29 июля 2020 года
Kuriame Lietuvos ateitį

Priemonė: „Expo sertifikatas LT"

Projekto nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0002 (Projektas UAB „NANDO" PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS).

Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 16 240,00 Eur

Prašoma finansuoti suma: 8 120,00 Eur

Poreikis

UAB „Nando“ gaminamos žemės ūkiui skirtos paviršiaus aktyvios medžiagos (angl. tank mix adjuvants) jau šiuo metu yra eksportuojamos į 8 rinkas. Įmonė vykdo aktyvius veiksmus, siekdama išplėsti eksporto rinkas į Šiaurės ir Centrinę Europą.Šiuo metu įmonė siekia išplėsti ne tik eksporto rinkas, bet ir eksportuojamų produktų krepšelį, tiekiant mikrobiologinius produktus (kurie jau yra sėkmingai įsitvirtinę Lietuvos rinkoje).

Dėl šios priežasties, šio projekto kontekste numatomas mikrobiologinių produktų sertifikavimas. Sertifikavimas užtikrins bendrovės gaminamų gaminių saugą ir kokybę, bei bendrovės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu. Projekto įgyvendinimas suteiks tiesioginę naudą teik įmonei, padidins veiklos pajamas ir pelną - gerės įmonės veiklos rezultatas.

​Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.