lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

Kompleksinis mikroorganizmų bei biostimuliatorių poveikis žieminių kviečių derliui

Sekmadienis, 2017 Rugpjūčio 27
ziemkenciai

Žieminių kviečių žiemkentiškumo procentas priklauso nuo daugelio veiksnių. LAMMCŽI tyrimais nustatyta, kad net ir palankiais augalams žiemoti 2014-2015 metais  žieminių peržiemojusių kviečių augalų procentas, intensyvios technologijos ir iš rudens purkštais herbicidais pasėliuose buvo 80.

Dažniausiai pasitaikantys žiemkenčių žiemojimą lemiantys veiksniai yra agrotechninės klaidos, veislės savybės ir agrometeorologinės sąlygos. Pasėlio tolygumą pavasarį lemia augalo paruošimas žiemojimui. Ruošiamos turi būti tiek antžeminės augalo dalys, tiek ir šaknys. Siekiant sušvelninti Lietuvos klimato daromą žalą žemės ūkio augalams, pastarajame dešimtmetyje pradėtos naudoti aminorūgščių pagrindu pagamintos trąšos bei įvairūs biologiniai preparatai. Šiuo metu rinkoje siūloma daug inovatyvių produktų, kurie gali padėti spręsti iškilusias problemas dėl vienokių ar kitokių veiksnių įtakos. Norint gauti maksimalią naudą verta žinoti, kiekvienos siūlomų produktų grupės efektyvumą jų naudingumą bei, žinoma, rentabilumą.

Įsivertinę peržiemojusių augalų procentą skirtingo derlingumo dirvose bei pavasarinių darbų apimtį, anksti pavasarį (balandžio trečioje ar gegužės pirmoje dekadoje) skubame gelbėti žiemkenčių pasėlius. Žinome, kad iš reto pasėlio didelio derlingumo negausime, tačiau laiko ir sąnaudų suma atsėjant retus pasėlius vasariniais gali būti didesnė nei gaivinant retą pasėlį. Atskirais atvejais, sėjomainoje neišvengiama žiemkenčių sėja laukuose, kurie nėra tinkami žieminiams pasėliams. Dažnas klausimas tiek konsultantų, tiek ūkininkų: kokį žiemkenčių gaivinimo būdą po žiemos šalčių pasirinkti?

Aminorūgščių naudojimas

Viena augalų gaivinimui skirta produktų grupė yra aminorūgštys. Aminorūgštys tai skubi bei „smūginė“ pagalba augalams. Jos dar vadinamos biostimuliatoriais, kurie suteikia augalams papildomos energijos įsavinti dirvoje ir ant lapo esančias maisto medžiagas. Aminorūgštys taip pat dalyvauja augalo metabolizmo procesuose, dėl to ypač efektyviai veikia augalui stresuojant. Panaudojus aminorūgščių produktus padidiname ir paskatiname augale vykstančių procesų eigą. Efektyviausi ir rentabiliausi aminorūgščių produktai yra augalinės kilmės, turintys organinės medžiagos ir subalansuotą laisvųjų aminorūgščių kiekį. Efektyviausi, nes turi tokį pat kompleksą aminorūgščių kaip ir augalai: „iš augalo į augalą“. Rentabiliausi, nes produktai su organine medžiaga ir laisvosiomis aminorūgštimis veikia ypač mažomis normomis. Organinėje medžiagoje gausu anglies, peptidų, enzimų, betainų, poliamidų, vitaminų, augimo reguliatorių bei kitų gyvybiškai svarbių medžiagų. Tyrimais įrodyta, kad aminorūgščių ir organinių medžiagų kompleksas stipriai veikia fotosintezės intensyvumą augaluose: chlorofilo fotoaktyvumas žieminiams kviečiams esant BBCH 35-37 tarpsnyje padidinamas 4 proc., tai kompensuoja stresą, sukeltą pesticidų (2014-2015 m. LAMMCŽI tyrimų duomenimis). Vidutinio ir žemo aukščio javų augalams būdinga intensyvesnė fotosintezė, todėl mūsų klimato zonoje tokie augalai turi didesnį derliaus potencialą, nei aukštaūgiai. Aminorūgščių produktai, augalams, kuriems būdinga intensyvesnė fotosintezė, yra puiki priemonė fotosintezės tolygumui palaikyti streso metu (LAMMCŽI 2014-2015m. tyrimų duomenimis). Remiantis LAMMCŽI 2014-2015 m. tyrimų duomenimis, galime teigti, kad aminorūgščių produktų su organine medžiaga didesnė nauda ir efektyvumas, gaunamas stresinių situacijų sąlygomis (pvz.: ankstyva ar vėlyva sėja) (1 lentelė). 

1 lentelė. Žieminių kviečių derlingumas, panaudojus sėklos biostimuliatorių Fertigrain Start bei aminorūgščių produktus Amino Mix ir Tecamin Max ant lapų (2014-2015 m. Kėdainių raj. LAMMCŽI tyrimų duomenimis).  

 

Sėklos biostimuliatorių įtaka žieminių kviečių derlingumui

 

Antroji ,augalams gaivinti po žiemos sukeltų stresų, produktų grupė yra biologiniai prepartai. Pastarųjų naudą UAB „Chemcentras“ 2014 -2015 m. tyrė LAMMCŽI. Žieminius kviečius auginant pagal įprastinę technologiją (siekiamas derlingumas 6-7 t/ha, sėklos norma 4,0 mln/ha, tarpueilių plotis 12,5 cm, tręšiant N180, dirvožemio pH 6,8, humusas – 2,1 proc., P2O5 – 118 mg/kg, K2O – 140 mg/kg) ir naudojant biologinius preparatus sėklai apvelti arba dirvai praturtinti, nustatyta, kad žieminių kviečių derlingumo potencialas didėja, biologiniai preparatai tampa ypač efektyvūs įsivyravus sausringiems periodams. Biologinių prepartų panaudojimas tampa neatsiejamas technologinis darbas, nes jų dėka atstatoma bakterijų bei grybų pusiausvyra dirvose, kuriose ilgą laiką ir gausiai buvo tręšiama mineraliniu azotu. Biologiniai preparatai padidina šaknų tūrį, dėl to įsavinama daugiau drėgmės bei maisto medžiagų iš dirvos, o esant optimaliam maisto medžiagų balansui dirvoje sunkėja grūdas bei didėja derlius. Apvėlus sėklas biologiniu preparatu, gaunama dviguba nauda, nes paskatinamas sėklos sudygimas, padidinamas augalo imunitetas, dirvoje padidėja augalams prieinamų makroelementų kiekiai. 

UAB „Chemcentras“ 2014-2015 m. tyrė biologinių produktų pritaikomumą ne tik moksliniuose, bet ir gamybiniuose bandymuose. Tyrimais nustatyta, kad naudojant biologinių preparatų ir biostimuliatorių kompleksą žieminių kviečių derliaus potencialas didėja. Abi šios grupės produktų turi skirtingą poveikį ir puikiai papildo viena kitą laiko atžvilgiu. Aminorūgštys veikia greitai ir didinant jų normą efektas gali būti „smūginis“. Organinė medžiaga, esanti aminorūgščių produktuose, ilgesniam laikui subalansuoja gyvybiškai svarbių medžiagų apykaitos procesus ir kompensuoja jų deficitus. Biologiniams preparatams patekus į dirvą reikia drėgmės ir laiko, kad įneštos bakterijų ir grybų sporos pasidaugintų ir pradėtų veiklą. Jų poveikis, lygininant su aminorūgštimis, pasireiškia vėliau ir tęsiasi iki dviejų mėnesių.  Dėl šios priežasties UAB „Chemcentras“ konsultantai sujungė šių dviejų produktų grupių panaudojimą žieminių kviečių technologijose ir 2015 m. gamybiniuose bandymuose, kaip ir moksliniuose, gavo derliaus priedus. 

V. Masiliūno ūkyje Radviliškio raj. laukas, kuriame augo žieminiai kviečiai SKAGEN - užmirkstantis su gausiu šiaudų likučiu, ypač neigiamai veikė žieminius kviečius. Dėl šios priežasties buvo nutarta panaudoti biostimuliatorių ir biologinių preparatų mišinį: Tecamin Max 1,0 l/ha, Agriful 3,0 l/ha,  Spektrum 0,5 kg/ha,  Splito 1,0  l/ha. Išretėjusį lauką pavasarį (2 pav.), vietomis teko atsėti vasariniais kviečiais, likę žieminiai kviečiai sudarė 120 augalų/m2. Atsėtų vasarinių kviečių bei panaudotų produktų komplekso dėka bendras lauko derlius buvo 4,3 t/ha. Imant mėginius iš lauko ir atliekant biometrinę bei kiekybės analizę paaiškėjo, kad žieminių kviečių derlių produktų kompleksas (Tecamin Max 1,0 l/ha, Agriful 3,0 l/ha,  Spektrum 0,5 kg/ha,  Splito 1,0  l/ha) ypač stresuotame pasėlyje padidino iki 900 kg/ha (2 lentelė

2 lentelė. Produktų komplekso: Tecamin Max 1,0 l/ha, Agriful 3,0 l/ha,  Spektrum 0,5 kg/ha,  Splito 1,0  l/ha, poveikis žieminių kviečių SKAGEN biometriniams parametrams bei derliui, V. Masiliūno ūkis, Radviliškio raj., 2015 m.

1. Tecamin Max 1,0 l/ha + Agriful 3,0 l/ha+ Spektrum 0,5 kg/ha + Splito 1,0  l/ha
2. Kita ūkininko išbandyta technologija
3.  Kontrolė (ūkininko įprastinė technologija)

 

Tecamin max, Agrifulis, sėklos biostimuliatoriai


 

Straipsnį rengė:

Dr. Gabrielė Pšibišauskienė 

Klauskite konsultanto

Turite klausimų? Kreipkitės į mūsų įmonės ekspertus