lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

Apie mus

UAB „Nando“ yra lietuviško kapitalo įmonė, veiklą pradėjusi vykdyti 2007 metais UAB "Chemcentras" vardu. Nuo savo įsikūrimo įmonė tiekia chemijos žaliavas įvairiems sektoriams: maisto pramonei, kosmetikos, buitinės chemijos, farmacijos, dažų, lakų gamybai, metalo apdirbimui.

Lygiagrečiai įmonė plėtojo konsultacinių paslaugų sritį – teikė mokslines konsultacijas ir vykdė tyrimus chemijos srityje. 2009 metais buvo pradėtas plėtoti žemės ūkio sektoriui skirtų inovatyvių chemijos produktų, pagerinančių žemės ūkio produktyvumą, kūrimas.

Dabar didelė UAB „Nando“ veiklos dalis yra orientuota į žemės ūkio produktų pardavimą, produktų kūrimą, tobulinimą, taip pat įmonė savo klientams siūlo konsultacijų paslaugas, teikia technologines konsultacijas ūkininkams, distributoriams ir tiekėjams Vakarų Europoje. Šiuo metu įmonė rinkai siūlo keturias produktų skirtų žemės ūkiui grupes: paviršiaus aktyvias medžiagas, aminorūgštis, kukurūzų sėklas bei preparatus su mikroorganizmais.

Įmonė dirba ne tik Lietuvoje, bet ir vysto eksportą į Latviją, Estiją, Baltarusiją, Rusiją, Gruziją, Azerbaidžaną bei Lenkiją.

18
Profesionalių darbuotojų
12
Eksporto rinkų
457
Parduodami produktai
100%
Moderni laboratorija
žėmės ūkio produktai

Pasiekimai

žėmės ūkio produktai

2011 metais įmonė „Chemcentras“ sukūrė ir komercializavo du naujus PAM pagrindu veikiančius žemės ūkio produkcijai skirtus cheminius priedus „Lignum“ ir „Periterra“, šie skirtingo tipo pesticidams skirti priedai yra vieninteliai gaminami Lietuvoje, visi rinkoje esantys panašaus veikimo produktai yra importuojami.

2012 m. įmonė įgyvendino ES finansuojamą projektą „MTTP infrastruktūros vystymas UAB „Chemcentras“ siekiant plėsti rinkai naujai pristatomų produktų tyrimus“, kurio metu buvo įsigyta technologinė įranga, pritaikyta naujų produktų kūrimui ir prototipų ruošimui – to pasėkoje įmonė sukūrė ir komercializavo naują produktą „Lignum Plius“.

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio UAB „Chemcentras“ įvykdė naują projektą, finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonę „Intelektas LT”: „MTTP inovacijos pristatant rinkai naujus produktus“. 

2016 metais įmonės sukurtam vandens kondicionieriui PH water Power suteiktas Lietuvios metų gaminio sidabras

chemcentras tyrimai

Mokslinės inovacijos

chemcentras tyrimai

Įmonėje aktyviai plėtojama MTTP veiklų kryptis, plečiamas žmogiškųjų išteklių potencialas, taip pat stiprinami ryšiai su mokslo institucijomis.

Dėl nuoseklaus darbo tyrimų ir produkcijos vystymo srityse, inovatyvių produktų, savalaikės technologinės paramos bei puikios logistikos, įmonė teikia visakeriopą palaikymą savo partneriams ir klientams tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

UAB „Chemcentras“ kvalifikuoti specialistai nuolat tobulina įmonės technologijas bei kartu su partneriais dalyvauja projektuose. Įmonėje dirba stipri mokslininkų ir agronomų komanda, kurianti naujus produktus, atlieknti rinkai tiekiamų produktų detalias analizes. Bendradarbiavimas su Lietuvos žemės ūkio mokslo institucijomis leidžia spręsti iškilusius aktualius klausimus ir žemdirbiams pateikti kvalifikuotus atsakymus. 

chemcentras socialine atsakomybe

Socialinė atsakomybė

chemcentras socialine atsakomybe

Įmonės socialinės atsakomybės samprata, tai nuosekli ir ilgalaikė veiklos strategija, kuria UAB „Chemcentras“ vadovaujasi kasdieninėje savo veikloje. Socialiai atsakinga veikla mums – tai etiškas elgesys su darbuotojais, klientais (rinka), visuomene ir aplinka.

UAB „Chemcentras“savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

  • Su savo partneriais, klientais, darbuotojais, visuomene bei aplinka elgtis atsakingai, sąžiningai ir etiškai;
  • Tausoti išteklius ir mažinti poveikį aplinkai;
  • Dalintis tuo ką turi su mažiau turinčiais.

Įmonės “Chemcentras” parduodami produktai realiai prisideda prie aplinkosaugos reikalavimų užtikirinimo. Svarbiausi šio poveikio aspektai yra dėl įmonės gaminamų produktų mažesnis suvartojamo ir užteršiamo vandens kiekiai, taip pat neefektyviai, netiksliai panaudotų aplinką teršiančių pesticidų kiekis. Naujai kuriamų produktų gamyboje nėra antrinių produktų, todėl gamyba nekenkia aplinkai.

UAB “Chemcentras” – išvystytos vidinės kultūros įmonė, kurioje yra skatinamas kūrybiškumas ir inovacijos. Šioje įmonėje dirbantys žmonės yra tolerantiški ir demokratiški, toleruojamos skirtingos nuomonės. Įmonėje puikus mikro klimatas ir siekiama išvengti bet kokių neigiamų psicho-socialinių veiksnių.

Tokioje įmonėje įgyvendinamas projektas remsis lyčių lygybės principu, pagarba žmogui, koks jis yra. Diskriminacijos veiksmai nėra leidžiami, kiekvienas žmogus yra vertinamas už savo darbą, o ne lytį, amžių ar kt. aspektą.