lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

Partnerių tarptautinėms MTEP iniciatyvoms agroinovacijų ir maisto technologijų srityje paieška EĮT renginiuose Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0004

Antradienis, 2017 Rugpjūčio 8
tarptautiniai projektai ženės ūkis

UAB „Chemcentras“ - lietuviško kapitalo įmonė, veiklą plėtojanti žemės ūkio bei maisto technologijų sektoriui skirtų inovatyvių produktų, komponentų, preparatų kūrimo srityje. Aktyviai investuodama į MTEP veiklų vykdymą, įmonė pastebi, kad vidinių resursų nebeužtenka, kad reikalinga ieškoti kitų alternatyvų, galinčių užtikrinti efektyvesnią MTEP veiklų plėtrą. Vienas iš būdų - pasinaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamomos galimybėmis.

Atsižvelgiant į tai, įmonė planuoja įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėms MTEP iniciatyvoms agroinovacijų ir maisto technologijų srityje paieška EĮT renginiuose“. Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per EĮT, ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose tikimasi surasti partnerių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI programose (SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.) bei pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį bendromis pastangomis teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities programoms. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

agroinovacijos žemės ūkis