lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

UAB „CHEMCENTRAS“ Technologinės agroinovacijos Nr. J05-LVPA-K-01-0250

Antradienis, 2017 Rugpjūčio 8
projektas mikroorganizmai

Priemonė: „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“

Skirtas finansavims: 171 390,86 Eur

Projekto pradžia: 2017-01-01

Projekto pabaiga: 2019-06-30

Projektą sudarė dvi struktūrinės dalys – MTEP infrastruktūros plėtra ir MTEP veikla kuriant naujus gaminius.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

MTEP infrastruktūros plėtra

Išplečiant MTEP infrastruktūrą įmonė sukūrė vieną pažangiausių Baltijos šalyse dirvožemio, augalų ir mikrobiologinių tyrimų centrų. Šiuo metu tyrimų centre gali būti tiksliai nustatomi azoto ir fosforo parametrai, fizikinės ir cheminės dirvožemio savybės, atliekami preciziniai augalų matavimai (tokie kaip 1000 sėklų masė). Išplėsta infrastruktūra leidžia analizuoti, kurti ir rinkai pristatyti naujus ekologiškus ir gamtą tausojančius agrochemijos produktus. 

MTEP kuriant naujus produktus

Pastaruoju metu įmonė pradėjo aktyvią veiklą tiriant ir rinkai pasiūlant mikroorganizmus (MO) ir su jais susijusias medžiagas. Intensyvus MO koncentratų ir MO išvestinių produktų naudojamas žemės ūkyje turėtų būti artimiausių dešimtmečių žemės ūkio technologijų transformacijos pagrindas. Šio projekto kontekste UAB „Nando Europe“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Chemcentras“) sumodeliavo ir sukūrė biostimuliatorių – MO maistą.

Tai specialus į dirvą įvedamas preparatas tikslingai veikiantis tam tikras MO grupes ir pagreitinantis jų dauginimąsi bei veiklumą. Didesnis tam tikrų funkcinių MO grupių kiekis, o lygiagrečiai ir veikimas paskatins intensyvesnį augalo augimą, geresnę vegetaciją ir produktyvumą. Siekiant sukurti MO buvo derinamos įvairios tikslingai MO veikiančių medžiagų kompozicijos, didžiausią dėmesį skiriant efektyviam azoto pernešimui ir kitiems MO dauginimąsi skatinantiems procesams.

Įgyvendinant projektą buvo atliekami laboratoriniai, tiksliniai bei gamybiniai lauko tyrimai, ištirta daugiau nei 1000 įvairių skirtingomis sąlygomis veikiančių preparato taikymo variacijų, o identifikuoti geriausi rezultatai, pasiruošta sukurtų produktų komercializacijai. Projekto metu įsigyta laboratorinė įranga naudojama ir kitiems produktams kurti bei esamiems produktams atnaujinti.
 

Projektas chemcentras