lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

UAB "Nando" Mikroorganizmų taikymo mėšlo tvarkymui tyrimai

Antradienis, 2021 Birželio 1
Kuriame Lietuvos ateitį

Priemonė: INOČEKIAI

Projekto nr. Nr. 01.2.1-MITA-T-851-02-0252

Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 46 826,00 Eur

Finansavimo suma: 32 778,20 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-04-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

​Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto tikslai:

Nustatyta, kad iš visų azoto (N) junginių, teršiančių atmosferą apie 40 proc. sudaro amoniakas, kurio apie 90% išgaruoja dėl žemės ūkio veiklos. Apie trečdalį amoniako emisijų susiję su netinkamu mėšlo tvarkymu. Didelė azoto nuostolių iš mėšlo dalis susidaro tvartuose bei mėšlo saugojimo vietose dar iki mėšlui pasiekiant laukus. Amoniako emisijos kenkia žmonių ir gyvūnų sveikatai, įtakoja Baltijos jūros regiono eutrofikaciją. Mėšlas yra viena geriausių organinių trąšų. Dėl azoto nuostolių mėšlo kaip trąšos vertė ženkliai sumažėja. Todėl dirvožemiui naudojamos papildomos azoto trąšos, kurių dalis išplaunama ir patenka į aplinkos ir gruntinius vandenis. Siekiant sumažinti neigiamą amoniako emisijų iš mėšlo poveikį, būtina naudoti inovatyvius mikrobiologinius kompleksinius biostimuliatorius mėšle, kurie mažina amoniako emisijas ir atitinkamai didina mėšlo-organinės trąšos vertę, padeda išlaikyti saugesnę - mažiau toksišką aplinką ūkių darbuotojams ir gyvūnams, sumažinti papildomų trąšų poreikį, sumažinti aplinkos taršą. Projekto metu bus vykdomi moksliniai tyrimai, siekiant nustatyti efektyviausias mikroorganizmų ir jų veiklą įtakojančių bei amoniako emisijas mažinančių priedų taikymo kompozicijas, pasiekiant tiek ekonominį, tiek aplinkosauginį efektą. Efektyviausią kompoziciją planuojama pristatyti vartotojams ir įdiegti rinkoje.